Sök på den här webbplatsen
Följ oss på   [f]   [L] [L]

Järnålders- och vikingastaden Lund

Från omkring 100 år f.Kr. fram till någon gång på 1000-talet e.Kr., alltså i mer än 1 000 år, låg staden Lund vid det som nu är sydöst om nuvarande Lund vilket innebär att Lund är en av Skandinaviens absolut äldsta städer. När den romerske kejsaren Augustus beslutade om att skattskriva det romerska folket för 2 000 år sedan så fanns redan den stad som numera är Lund.

Under vikingatiden var Lund också med Skandinaviens största vikingastad och sju gånger så stor som Birka i Mälaren som anlades först 900 år senare. Hela staden som var omkring 45 till 50 hektar stor var ett stort maktcentrum som påverkade hela det som numera är sydöstra Skåne.

01.jpg
Lund som staden kan ha sett ut då dess centrum låg i dagens Uppåkra istället för där staden ligger numera. Vägen norrut, åt vänster i bilden, gick mot Landskrona och kom senare att ansluta till det som idag är Stora Södergatan i Lund och sluta vid Stortorget när Lunds centrum anlades på en ny plats norr om den gamla staden.

002.jpg Så här långt har bara omkring 0,2% av området i Uppåkra grävts ut men man har redan hittat rester av omkring 30 hus på det 45 till 50 meter stora området som är ca. 1 100 meter långt och 600 meter brett.

Det har hittats 30 000 fynd av guld, silver och brons men även glas på området vilket tyder på att staden har haft ett högt utvecklat hantverk och brett handelsutbyte med övriga Europa. Flera av dessa föremål kan man se på i avdelningen Barbaricum på Historiska museet vid Lunds Universitet.

All rikedom gjorde förstås att staden utsattes för angrepp och den isländska skalden Snorre Sturlasson berättar i Egil Skallagrimssons saga om hur Lund plundrades och brändes ner i mitten av 900-talet under en av deras resor. I Uppåkra har de också mycket riktigt hittat rester efter förstörda vapen och ett långhus som har bränts ner med tre innebrända.

003.jpg
Platsen för Lunds centrum i dagens Uppåkra som det ser ut där idag.

Uppåkra besökscentrum

Bakom Uppåkra kyrka finns Uppåkras besökscenter och en parkering där man kan parkera om man vill följa med på en guidad visning i utgrävningsområdet. I besökscentret finns det ett café och en liten butik där man kan köpa kopior av smycken som har hittats i Uppåkra. Det finns också en liten utställning där men om man vill se föremål som hittats i Uppåkra så ska man besöka Historiska museet vid Lunds Universitet.

004.jpg   005.jpg
Uppåkra besökscenter där det bl.a. finns en liten utställning om Uppåkra.

Det finns en gångväg till det som en gång i tiden var vikingastadens centrum med informationstavlor längs vägen där man kan läsa mer om det som har hittats.

006.jpg
Promenadvägen som leder ut till stadens centrum med informationstavlor längs vägen.
 

Guidade visningar av utgrävningarna

Från juni till september varje år anordnas det guidade visningar av området med information om utgrävningarna och på webbplatsen för Uppåkra arkeologiska center kan man läsa om vilka tider det finns visningar.

På grund av brist på ekonomiska medel för att avlöna arkeologer som kan göra fortsatta utgrävningar så har det dock inte pågått några nya utgrävningar än av oavlönade studenter som har gjort utgrävningsarbete som en del av sin utbildning under de senaste åren. Visningarna av området har dock fortsatt som förut med information om det som har hittats under de tidigare utgrävningarna.

007.jpg   008.jpg
Guidad visning av utgrävningsområdet sommaren 2011.
 
009.jpg   010.jpg
Guidad visning av utgrävningarna 2011 av ett långhus som bränts ner med tre personer som blivit innebrända.
 

Uppåkratemplet

Långhuset vars utgrävning visades under 2011 som man kan se på bilderna ovan är tillsammans med det s.k. Uppåkratemplet de två mest intressanta husen de har funnit i Uppåkra så här långt. De fynd man gjort i Uppåkra tyder på att det var ett maktcentrum under vikingatiden och man tror att de som regerade i Uppåkra bodde i långhuset som låg alldeles intill Uppåkratemplet.

011.jpg
Rekonstruktion som visar hur man tror att Uppåkratemplet kan ha sett ut.
 
012.jpg
Stubbarna visar var stolparna som bar upp taket för
Uppåkratemplet har stått.

Uppåkratemplets konstruktion och de fynd man har gjort där tyder på att huset har varit något slags ceremonihus eller kulthus. Huset var inte stort till ytan, bara 13 gånger 6,5 meter, men däremot väldigt högt i förhållande till den lilla ytan. De fyra stolparna inne i huset som bar upp taket var nergrävda till nästan två meters djup. På utgrävningsplatsen finns det numera fyra stubbar som visar var de fyra stolparna stod.

Uppåkratemplet uppfördes någon gång före år 200 f.Kr och stod kvar till någon gång efter år 800 e.Kr. och bland de fynd man gjort där huset stod finns bl.a. en stor mängd små figurer av guld, en bägare av brons och silver som man tror tillverkats i Uppåkra omkring år 500 e.Kr., och en skål av glas som man tror tillverkats i Svarta Havs-området.

013.jpg
Den skål av glas och den bägare av brons som
har hittats i Uppåkratemplet

Bägaren och skålen och andra föremål som har hittat i Uppåkra kan man numera se på Historiska museet vid Lunds Universitet. Där finns också en rekonstruktion av en av dörrarna in till Uppåkratemplet och en stor och tung ring av järn som satt som ett slags dörrhandtag i den ursprungliga dörren.

Det vikingatida Uppåkra

I Egil Skallagrimssons saga berättas det om hur den norska vikingen Egil Skallagrimsson plundrar och bränner ner Lund någon gång under den tid som Harald Blåtand var kung i Danmark. Vid den tid som det berättas om så fanns fortfarande inte det som är Lund idag.

Harald Gormsson hade då tagit över makten i Danmark och hans far Gorm var död. Landet blev plundrat av härar. Det låg många vikingar utanför Danmark.

Åke kände till både havet omkring Danmark och landet. Egil frågade honom mycket om var de skulle finna stora rikedomar. När de kom till Öresund sade Åke att där låg en stor handelsplats inne i landet som hette Lund. Han sade att det fanns hopp om att de skulle få byte där, men att det var troligt att de skulle möta motstånd från byborna.

De tog upp saken med manskapet om man skulle besluta sig för att gå i land eller inte. Männen hade delade meningar om detta. Några var villiga och några sade emot. Beslutet sköts därför över på styrmännen. Torulf var för att gå i land. Därefter talade man med Egil om vad han ansåg. Han framförde en dikt:

Upp skulum órum sverðum,     Vi ska, modiga krigare,
ulfs tannlituðr, glitra, höja de glänsande svärden
eigum dáð at drýgja och utföra stora dåd
í dalmiskunn fiska; under sommaren.
leiti upp til Lundar Var man ska snarast
lýða hverr sem bráðast, söka sig till Lund.
gerum þar fyr setr sólar Vi ska söka striden
seið ófagran vigra. före solnedgången.

Sedan gjorde männen sig i ordning för att gå i land, och de gick till handelsplatsen. När byfolket upptäckte hotet ställde de upp sig till försvar. Där var en trävall omkring platsen. Där satte de män till försvar. Det blev strid. Egil gick först in över vallen. Sedan flydde byns män. Där blev stort manfall. De plundrade handelsplatsen och brände den innan de drog därifrån. Sedan gick de ned till sina skepp.

Stadens centrum flyttar till det nya Lund

Omkring år 960 kristnades Danmark och efter sin trosomvändelse lät den danske kungen Svend Tveskæg år 990 bygga en stavkyrka i Kattesund där Lund finns nu. Lund övergick därmed från hedendom till medeltid och Lunds centrum kom att flyttas från Uppåkra till den plats där Lund ligger nu.

De två städerna samexisterade dock under så lång tid som 50 till 100 år. Det nya Lund byggdes högt uppe på sluttningen till en väldig backe och än idag lutar hela staden neråt från norra till södra Lund. Landskapet var öppet och från Uppåkra måste de ha kunnat se den nya kyrkan på avstånd där den låg högt uppe på sluttningen i det nya Lund.

Källor till den här dokumentationen om Uppåkra

Eftersom det fortfarande är väldigt lite av de arkeologiska lämningarna som har grävts ut i Uppåkra så förändras det man vet hela tiden efterhand som mer grävs ut. Information till de här sidorna om Uppåkra har därför hämtats från flera olika källor där den som vill kan läsa mer, bl.a.

  • Webbplatsen för Uppåkra arkeologiska center.

  • Historiska museet vid Lunds Universitet och dess guidebok Barbaricum som handlar om avdelningen med samma namn där man kan se på en del av de fynd som har hittats vid utgrävningarna av Uppåkra.

  • Valda delar i första delen av Lunds historia i tre delar som gavs ut av Lunds kommun 2012-2013.

  • Egil Skallagrimssons saga i översättning och förord av Karl G. Johansson 1992.