Sök på den här webbplatsen
Följ oss på   [f]   [L] [L]

Det medeltida skånska landstinget

De fria männen i de olika delarna av det gamla danska riket samlades till landsting och Skåninge landsting som det kallades samlades vid öster om Lund någonstans mellan Lund och Dalby. Men det finns belägg för att tinget hade flyttat in till staden Lund i slutet av 1100-talet och så småningom kom tingsplatsen att ligga vid ett stycke utanför den dåvarande staden Lund.

Själva högen som finns kvar än idag är en gravhög från bronsåldern och den är belägen i Monumentsparken där Monumentet står till minne över Slaget vid Lund. En lång rad av de danska kungarna och stormännen under medeltiden har varit där när de har bevistat skånska landstinget och det berättar vi mer om på den här sidan.

001.jpg
Lerbäckshög, platsen för det skånska landstinget i Lund under medeltiden.

Under Skåninge landsting lydde från början alla de delar av riket där Skånelagen gällde, dvs. Skåne, Halland, Blekinge och Bornholm, men efter hand uppstod egna landsting i de senare delarna och Skåninge landsting omfattade därefter endast Skåne.

Från början avgjordes många olika slags ärenden som rörde landsdelen på landstinget men från 1300-talet blev landstinget en renodlad domstol dit ärenden från härads- och birketing kunde överklagas. Landstinget var också det forum där en ny kung eller tronföljare hyllades av landsdelens befolkning och en lång rad kungar har hyllats vid Lerbäckshög. I ett valkonungadöme som det danska var ett sånt godkännande av folket nödvändigt för att kungen skulle kunna hävda sin makt.

Det var av hävd så att en dansk kung valdes på Jyllands landsting i Viborg och därefter for runt till de olika landstingen. Enligt ett dokument 1423 intygar en skara av rikets stormän att de varit på Lunds landsting i Skåne där den andra hyllningen enligt sed skall ske när man skall välja kung till riket.

Domare på landstinget var en landsdomare, oftast en adlig person och vid hans förfall inträdde hans ställföreträdare, landstingshöraren. Fram till 1500-talet ingick även lekmän, s.k. tingmän bland ledamöterna. Det ålåg en tingsskrivare att föra protokoll och skriva ned domarna. På själva tingsplatsen fanns en fyrkant av grova stockar vilka tjänade som bänkar åt domaren och tingmännen.

002.jpg
Kalmarunionens Drottning Margareta, som hyllades
vid Lerbäckshög i Lund som ny tronföljare för
Danmark år 1387, och Erik av Pommern som
regerade tillsammans med henne från år 1396.

1387 kom Margareta Valdemarsdotter till Lund med sin sons, Danmarks och Norges kung Olof Håkonsens, hjärta och inälvorna som jordades i domkyrkan. Därefter hölls politiska överläggningar som ledde till att Margareta hyllades vid Lerbäckshög och två år senare blev Kalmarunionen ett faktum med Margareta som drottning.

Erik av Pommern efterträdde Drottning Margareta men regerade tillsammans med henne redan från 1396. 1406 höll Drottning Margareta bröllop i Lund för Erik av Pommern och prinsessan Filippa av England med flera veckors festligheter. En intressant sak med Filippa är att hon är släkt i rakt nedstigande led med den mytomspunne engelske kungen Rikard Lejonhjärtas bror Prins John.

1513 flyttade kung Christian II det skånska landstinget till Landskrona men fick flytta tillbaka det till Lund. 1523 Hyllades Fredrik I vid Lerbäckshög och 1534 hyllades greve Christoffer af Oldenburg som kung vid Lerbäckshög på Christian II:s vägnar. 1535 hyllades Christian III som kung vid Lerbäckshög.

1584 skulle Christian IV hyllas som kung vid Lerbäckshög så den 30 januari 1584 utgick det ett kungligt brev till länsmannen i Lundagårds län Corfits Viffert om att han skulle uppföra en estrad vid Lerbäckshög. Till hyllningen kallades representanter från alla de landsdelar som ursprungligen lytt under Skåninge landsting och den 20 juli 1584 hyllades Christian IV som kung. Det måste varit en imponerande syn för Lundaborna när provinsernas stormän infann sig i Lund, praktfullt klädda och med stora följen. I samband med hyllningen stannade kungen flera dagar i Lund varifrån ett antal kungliga skrivelser är daterade.

Christian IV:s son Christian hyllades inte vid Lerbäckshög som brukligt utan på Stortorget den 15 april 1610 där en tribun byggts och det blev den sista kungahyllningen i Lund.

003.jpg
Stortorget i Lund där Christian IV:s son Christian hyllades som tronföljare den 15 april 1610.

Vid freden i Roskilde 1658 blev Skåne en del av Sverige och 1661 flyttades landstinget och fastlagstidens hästmarknad till Landskrona i ett försök av den svenska kronan att stärka Landskronas ställning men det dröjde inte länge innan de åter hölls i Lund. Under 1660- och 1670-talen hölls landstinget i rådsstugan och den 19 juli 1683 hölls det sista landstinget i Lund.

Källor till den här dokumentationen om det skånska landstinget

Det finns inte mycket skrivet om det skånska landstinget vad vi vet så det mesta vi har berättat om här kommer från Kulturhistoriska föreningen Kulturens årsbok för 1990.