Sök på den här webbplatsen
Följ oss på   [f]   [L] [L]

Lunds historia

Lund som är en över 2 000 år gammal stad är inte bara Sveriges utan också Nordens äldsta stad. Överallt i Lunds centrum kan man också se spår av Lunds historia och få städer är så fulla med arkeologiska kulturlager som det är i Lund. Överallt i stadens centrum finns det upp till sju meter tjocka arkeologiska kulturlager.

Att berätta Lunds historia är dock ingen enkel uppgift eftersom staden är så gammal och det finns så mycket att säga. Den som verkligen vill gå på djupet i Lunds historia rekommenderas att läsa det verk i tre delar om Lunds historia som Lunds kommun gav ut vid årsskiftet 2012-2013. I det verket beskrivs Lunds historia på omkring 1 200 sidor.

Omkring år 100 f.Kr. till efter år 1 000 e.Kr. - Vikingastad i Uppåkra

Från omkring år 100 f.Kr. till någon gång efter år 1000 e.Kr. låg Lunds centrum i Uppåkra och var Nordens största vikingastad, mer än sex gånger så stor som Birka i Mälaren som anlades först 900 år senare. Att detta var det som var Lund tidigare berättas det om i Egil Skallagrimssons saga av den isländska skalden Snorre Sturlasson som berättar om hur Lund plundrades och brändes ner i mitten av 900-talet under en av deras resor. Arkeologiska utgrävningar har också mycket riktigt visat att vikingastaden i Uppåkra som var mycket rik har utsatts för angrepp.

001.jpg
Lund som staden kan ha sett ut då dess centrum låg i dagens Uppåkra under mer än 1 000 år.

Omkring år 990 - Lund kristnas och stadens centrum flyttas norrut

Omkring år 960 kristnades Danmark av den danske kungen Harald Blåtand som mottog dopet och lät Kristendomen bli landets officiella religion. Han själv vittnar om det på den större av de två runtenarna vid kyrkan i Jelling på Jylland i Danmark där det står "Kung Harald lät göra dessa kummel över Gorm sin fader och Tyra sin moder. Den Harald som åt sig vann hela Danmark och Norge och gjorde danerna kristna."

002.jpg
Modell av Svend Tveskægs stavkyrka från omkring
år 990 som man kan se på Kulturen i Lund.
Den danske kungen Svend Tveskæg som var son till Harald Blåtand mottog dopet år 976 och omkring år 990 lät han bygga en stavkyrka i Kattesund där Lund finns nu. På det sättet ville han kristna Lund och göra Lund till en maktbas för den danska kronan.

Den nya kyrkan var en stavkyrka som byggdes som biskopskyrka åt den engelska prästen Gotebald som Svend Tveskæg utsåg som den första biskopen för den danska provinsen i Skåne.

Platsen han valde för sin nya kyrka och nya stadsbildning var egentligen illa vald eftersom den ligger för långt från Öresund för att vara en bra plats för handel, hade ett för öppet läge där den kan angripas från alla håll och därför var svår att försvara och staden kunde dessutom bli avskuren från rinnande vatten vid belägring eftersom det inte fanns i närheten.

Däremot var platsen, högt uppe på en sluttning, väl synlig från och tillräckligt nära den gamla vikingastaden i Uppåkra där Lund låg förut och där många av de han ville kristna fanns. Där Lund finns nu har staden alltid lutat neråt från norr till söder. Det dröjde dock ganska lång tid in på 1000-talet innan de som bodde i vikingastaden i Uppåkra lät sig omvändas från den gamla asatron och flyttade till stadens nya centrum så under en lång tid samexisterade stadens nya centrum med den gamla vikingastaden i Uppåkra.

Källor till den här dokumentationen om Lunds historia

Eftersom Lunds historia sträcker sig över så lång tid och så många olika händelser så har den här informationen hämtats från flera olika källor där den som vill kan läsa mer, bl.a.

  • Källor som ligger till grund för vår information om Uppåkra.

  • Guideboken om Drotten.

  • Valda delar i första delen av Lunds historia i tre delar som gavs ut av Lunds kommun 2012-2013.