Sök på den här webbplatsen
Följ oss på   [f]   [L] [L]

2017

Under den första veckan i 2017 har vi bl.a. varit på kulturhistoriska museet Kulturen och varit i Västra Torup och sett på bygdegården där vi ska vara på släktträff den 25 maj i år.

001.jpg   123.jpg
Den 7 januari var vi på kulturhistoriska museet Kulturen och lyssnade på musik från en trattgrammofon. Det och några andra saker kan man läsa mer om på vår sida med foton för våren 2017. Den 10 juni var vi med på olika aktiviter här i Lund under en dag om Slaget vid Lund. Det och några andra saker kan man läsa mer om på vår sida med foton för sommaren 2017.